آرشیو ماهانه: دسامبر 2014

imgFig2

آزمایش تصادفی , فضای نمونه

  آزمايش تصادفي آزمايشی است که نتيجه آن را نتوان پيش بينی کرد ، ولی مجموعه نتايج آن قابل پيش بينی است . نوزادی که به دنيا می آيد پيش از تولد ، جنسيت او معلوم نيست ، ولی در هر حال پسر يا دختر است . ظرفی که شامل 5 مهره سفيد و 8 مهره سياه است ، يک… ادامه مطلب →